ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Friday, December 26, 2008

ေသာမနႆသုတ္- (၀မ္းေျမာက္ပါသည္၊ ႏွစ္သက္ပါသည္)

ေသာမနႆသုတ္- (၀မ္းေျမာက္ပါသည္၊ ႏွစ္သက္ပါသည္)

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။
ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု
အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ကိုယ္ခ်မ္း သာျခင္း စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားလ်က္ ေနရ၏။ ထုိရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို အားထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္၏။

အဘယ္ ႏွစ္ပါးတို႔နည္း-

၁။ သံေဝဂျဖစ္ေစတတ္ေသာ အရာတို႔၌ သံေဝဂျဖစ္ျခင္း၊
၂။ သံေဝဂျဖစ္သူအား အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ အားထုတ္ျခင္း။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ကိုယ္ ခ်မ္းသာျခင္း စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း မ်ားလ်က္ ေနရ၏။ ထုိရဟန္းသည္ အာသေဝါ တရားတို႔ ကုန္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကိုအား ထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္၏။
ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ထုိသုတ္၌ ဤအနက္ သေဘာကို -
''ပညာရွိေသာ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္သည့္ လုံ႔လရွိေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေသာ ရဟန္းသည္ သံေဝဂ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အရာတို႔၌ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ သံေဝဂ ျဖစ္သည္သာတည္း။
ဤသို႔ ျပင္းထန္ေသာ လုံ႔လရွိလ်က္ မတုန္မလႈပ္မူ၍ ၿငိမ္သက္စြာ ျဖစ္ျခင္းရွိေသာ စိတ္၏ တည္ၾကည္မႈကို အားထုတ္၍ ေနေလ့ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲ၏ ကုန္ဆံုးရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္၏'' ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ...
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

၁ဝ - ေသာမနႆသုတ္၊ ပဌမ၀ဂ္၊ ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္။