ေနာင္တခ်ိန္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစရန္ တရားပံုမ်ား၏ comment တြင္ တရားစာမ်ားပါ ထဲ့ေပးထားပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤအ၀ိုင္းေလးမ်ား အတြင္းမွာ တရားစာမ်ား တရားပံုမ်ားကို သြပ္သြင္းထားပါတယ္ သင္တို႔ စိတ္တိုင္းၾက ကူးယူျဖတ္ေတာက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Saturday, October 4, 2008

၀ိနည္း-၂၂၇ (ရဟန္းသီလ-၂၂၇)

၀ိနယ=၀ိနည္း= အဆံုးအမ
၀ိနေယာ နာမ ဗုဒၶသာသနႆ အာယု၊
၀ိနည္းတရားေတာ္သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ အသက္ျဖစ္သည္။

၀ိနေယ ဌိေတ သာသနံ ဌိတံ ေဟာတိ။
၀ိနည္းတည္သည္႐ွိေသာ္ သာသနာေတာ္ တည္သည္မည္၏။

ရွင္ရဟန္းတို႔ ေစာင့္ထိန္းရသည့္ ၂၂၇-သြယ္ေသာသီလ ၀ိနည္းမ်ား
လြယ္ကူစြာ ရွင္လူအမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေစရန္
ေခါင္းစဥ္ ၂၂၇-မ်ဳိး အစဥ္အတိုင္းႏွင့္
အက်ယ္ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ မူရင္းဖိုင္ (ဆ႒မူ ျမန္မာျပန္) တြဲေပးထားပါသည္။

ဖတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစ...